Aerobik w Radomierzycach - dodatkowe zajęciaW maju aerobik  w Radomierzycach odbędzie się w dniach:

  8 maja

10 maja

15 maja

17 maja

22 maja

29 maja

Serdecznie zapraszamy


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399