Dzień Matki w świetlicy w Koźlicach.Dzień Matki w świetlicy w Koźlicach.

W dniu 25 maja w świetlicy wiejskiej w Koźlicach Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach wraz z Panem Sołtysem Stanisławem Kolendą zorganizował koncert słowno-muzyczny z okazji „ Dnia Matki”. Koncert otworzył gospodarz wsi składając wszystkim przybyłym matkom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

W trakcie spotkania zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu zespołu Serenada ze Zgorzelca. Występy były nagrodzone gromkimi brawami. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się przygotowanym przez Radę Sołecką oraz Gminny Ośrodek Kultury słodkim poczęstunkiem.

 

 


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399