Wakacyjna wizyta przedszkolaków w biblioteceJednym z zadań bibliotek skierowanych do dzieci, oprócz rozbudzania ich zainteresowań czytelniczych, jest organizowanie zajęć i zabaw zapewniających wszechstronny rozwój.

Dlatego też dnia 20.08.2019r. do Filii bibliotecznej w Radomierzycach, w ramach zajęć wakacyjnych, zaproszone zostały dzieci z tutejszego Przedszkola „Chatka Puchatka”. Ze względu na wysoką frekwencję, zajęcia przeniesiono do świetlicy. Celem spotkania była wspólna zabawa, wspierająca rozwój intelektualny dzieci, a także rozwój emocjonalny, estetyczny i ruchowy.

Zajęcia dotyczyły tematyki „Dinozaurów” i przeprowadzone były na podstawie książki ”Dinozaury polskie”. W czasie zajęć odbył się, w języku angielskim, mały pokaz cyrkowy dotyczący tematu. Były też zagadki i niespodzianki.

Dzieci mogły również wykazać się inwencją twórczą, wykonując pracę plastyczną przedstawiającą ”Dinozaury” w nawiązaniu do wcześniej wyświetlonego filmu.

Przedszkolaki świetnie się bawiły, poszerzyły swoją wiedzę i z radością zapowiedziały się na następne spotkanie, które przeprowadził dla nich na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Grzegorz Żak.


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399